Sejarah Singkat Maroko

Sejarah Singkat Maroko

Nama resmi Kerajaan Maroko dalam bahasa Arab adalah al-Mamlaka al-Ma'ribiyya  yang bila diterjemahkan menjadi Kerajaan Barat. Kata al-Ma'rib atau Barat pun seringkali digunakan untuk merujuk negara ini. Untuk keperluan penelitian sejarah, sejar ...


  • RMOL
  • Facebook
  • Twitter
  • RSS Feed